Повітряне право України

Повітряне право України

У навчальному посібнику розглядаються предмет, методи, принципи, система
повітряного права України як комплексної галузі права, що перебуває у стадії
формування на базі комплексних правових інститутів “Авіаційне право” та
“Атмосфероохоронне право”.
Підготовлено для студентів та викладачів юридичних й інших вузів, держ-
службовців та підприємців авіаційної сфери, членів екіпажу та пасажирів
повітряних суден, для працівників митної служби, органів прокуратури, внутрішніх
справ та прикордонного контролю.
Посібник адаптований до навчальних програм Національного авіаційного
університету.

 

Авторський колектив:
Костицький В.В.; Новицький А.М.; Цимбалюк В.С.; Новицька Н.Б.;
Гончарук С.Т.; Корнєєв Ю.В.;Сопілко І.М.; Шереметьєва Є.Т.; Боярська З.І.;
Хом’яченко С.І.; Пісоцька Н.М.; Тернавська В.М.; Корчак Н.М.; Шереметь єва О.Ю.;
Філіпов А.В.; Золотар О.О., Кузін С.Г., Кулик О.М., Єряшов Є.К.; Терещен ко Н.М.;
Дараганова Н.В.

ЗМІСТ


ВСТУПНЕ СЛОВО НАУКОВОГО РЕДАКТОРА
Розділ І. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І СИСТЕМАПОВІТРЯНОГО ПРАВА
1.1. Поняття та місце повітряного права у системі права
1.2. Предмет і методи повітряного права
1.3. Принципи повітряного права України
1.4. Система повітряного права
1.5. Повітряне право як напрямок наукових досліджень та навчальна дисципліна
Розділ 2. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОВІТРЯНОГО ПРАВА
2.1. Запровадження правового регулювання використання і охорони повітряного простору
2.2. Вітчизняне повітряне право у 1920–1990-ті роки
2.3. Розвиток повітряного права України (1991–2006 роки)
Розділ 3. ДЖЕРЕЛА ПОВІТРЯНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
3.1. Поняття та види джерел повітряного права України
3.2. Конституція України та закони як джерела повітряного права
3.3. Нормативні акти Президента України, Уряду та центральних органів державної виконавчої влади
3.4. Законодавство про охорону атмосферного
3.5. Міжнародні договори як джерела повітряного права України
Розділ 4. ПОВІТРЯНІ ПРАВОВІДОСИНИ
4.1. Поняття та ознаки повітряних правовідносин
4.2. Види повітряних правовідносин
4.3. Структура повітряних правовідносин
4.4. Основи правового регулювання повітряних відносин
4.5. Суб’єкти повітряних правовідносин
4.6. Держава як суб’єкт повітряних правовідносин
Розділ 5. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ПОВІТРЯНИХ ПРАВОВІДНОСИН
5.1. Загальна характеристика державного управління у галузі використання повітряного простору
5.2. Державне управління у галузі використання повітряного простору
5.3. Державне управління в галузі цивільної авіації
5.4. Державне управління в галузі гарантування екологічної безпеки при використанні повітряного простору
Розділ 6. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ
6.1. Поняття повітряного простору
6.2. Порядок використання повітряного простору України
6.3. Класифікація повітряного простору
6.4. Правове регулювання використання повітряного простору
6.5. Екологічна складова правового регулювання використання повітряного простору
Розділ 7. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
7.1. Загальна характеристика цивільної авіації
7.2. Правовий статус повітряного судна
7.3. Правовий статус авіаційного персоналу
7.4. Правове забезпечення діяльності аеродромів, аеропортів (злітно-посадкові майданчики для польотів легких повітряних суден)
7.5. Правовий статус авіаційних обслуговуючих суб’єктів
Розділ 8. ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОВІТРЯНОГО РУХУ
8.1. Організація повітряного руху
8.2. Повітряні траси в Україні
8.3. Правила польотів у повітряному просторі України
8.4. Правила здійснення повітряних перевезень
8.5. Перетинання повітряними суднами державного кордону та використання повітряного простору зони з особливим режимом використання повітряного простору
8.6. Правове регулювання польотів над відкритим морем
Розділ 9. БЕЗПЕКА ТА СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
9.1. Управління безпекою польотів
9.2. Організація аварійно-рятувальних робіт
9.3. Обов’язкове авіаційне страхування
Розділ 10. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ПОВІТРЯНОГО ПРАВА
10.1. Цивільно-правова відповідальність у повітряному праві
10.2. Дисциплінарна відповідальність в галузі повітряного права
10.3. Адміністративна відповідальність за правопорушення у повітряному транспорті
10.4. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів, що посягають на безпеку руху або експлуатації повітряного транспорту
10.5. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення у сфері охорони та використання повітряного простору
Розділ 11. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ
11.1. Поняття міжнародно-правового регулювання використання та охорони повітряного простору
11.2. Міжнародні організації у сфері використання повітряного простору
11.3. Міжнародні організації у сфері охорони атмосферного повітря
11.4. Загальна характеристика актів міжнародного права у галузі використання повітряного простору
11.5. Міжнародно-правові акти у галузі охорони атмосферного повітря
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти
Наукова та науково-практична література
ДОДАТКИ
Додаток 1. Повітряний кодекс України
Додаток 2. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища
Додаток 3. Типи повітряних суден, які схвалені для експлуатації в ЦА України
Додаток 4. Реквізити аеропортів та аеродромів цивільноїавіації України
Додаток 5. Організації, які надають послуги аеропортам
ГЛОСАРІЙ

Повітряне право України : навчальний посібник / За заг. ред. д-ра ю.н.
В. В. Костицького. – Дрогобич : Коло, 2011. – 552 с.