Управління державним майном в Україні: проблеми вдосконалення законодавства

Управління державним майном в Україні: проблеми вдосконалення законодавства

 

Розглядається активний і незворотний процес утвердження механізмів приватної власності, розширення корпоративного та приватного секторів економіки, набутих Україною за роки незалежності та переорієнтації розвитку економіки на ринкові засади. Досліджуються поняття державної власності та її значення, обмеженіречеві права держави. Розкриваються форми участі держави у підприємницькій діяльності, зокрема, об'єкти права державної власності, організаційно-правові форми підприємницької діяльності за участю держави. Значна увага приділена питанню управління державним майном, органам управління ним, насамперед Фонду державного майна України, напрямам удосконалення його діяльності. Висвітлюються взаємозв'язок управління державним майном та охорона довкілля в умовах трансформації власності, банкрутство підприємців як правова форма пошуку ефективного власника та екологічний аудит як умова інноваційної привабливості та ефективності приватизації.
Це дослідження має зацікавити науковців, працівників держадміністрацій та держмайна, підприємців, депутатів усіх рівнів рад - усіх, хто опікується подальшою розбудовою нашої держави.


Костицький В.В., Притика Д.М. Управління державним майном в Україні: проблеми вдосконалення законодавства. - К., 2002. - 118 С.