Україна: прогноз розвитку продуктивних сил

Україна: прогноз розвитку продуктивних сил

 

Розглядаються сучасні тенденції та перспективи розвитку продуктивних сил України, ОСНОВНІ підходи та принципи організації продуктивних сил держави відповідно до структури нового геополітичного економічного простору Європи і світу. Значна увага приділена дослідженню питань ресурсного потенціалу України, прогнозу макроекономічних показників розвитку і розміщення продуктивних сил галузей національно: економіки, розглядається структура національних економічних інтересів і стратегій їх реалізації в період трансформації економічної системи.

 

 

 

 

 

Україна: прогноз розвитку продуктивних сил. - Київ: РВПС України НАН України, 1998, у двох томах.