Закон перманентної концентрації капіталу: економічна історія та українські реалії

Закон перманентної концентрації капіталу: економічна історія та українські реалії

 

У монографії сформульовано та обґрунтовано зміст та особливості економічної закону перманентної концентрації капіталу. Досліджуються теоретико-економічні питання розбудови незалежної України, зокрема, історичний та сучасний зарубіжний і вітчизняний досвід концентрації капіталу. Розкрито етапи становлення банківської системи та створення Центральних банків як основних форм концентрації капіталу, проблем державного регулювання фінансового життя ряду країн. На великому теоретико-практичному матеріалі висвітлені сучасні особливості дії закону перманентної концентрації капіталу від промислово-фінансових груп до транснаціональних компаній. Значна увага, приділена аналізу появи в Україні такого нового феномена, як економічний патріотизм, який, на думку автора, має бути основою економічної стратегії України у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів.
Розрахована на науковців, студентів, народних депутатів, державних службовців - всіх, кому не байдужа доля сучасної та майбутньої України.

 

 

Костицький В.В.
Закон перманентної концентрації капіталу: економічна історія та українські реалії. — К.: Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2003. - 198 с.