Екологічне законодавство України

Екологічне законодавство України

 

Книга присвячена дослідженню проблем сучасного екологічного законодавства України. Автор аналізує як нормативно-правові акти, що складають систему екологічного законодавства, так і інші нормативно-правові акти, які містять окремі норми екологічного законодавства.
Розрахована на вчених, студентів та фахівців в галузі охорони довкілля.
Робота виконана в Інституті законодавчих передбачень і правової експертизи.
Книга рекомендована до друку Вченою радою Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.


ЗМІСТ


ВСТУП
Розділ І. Загальна характеристика екологічного законодавства
Розділ II. Екологічне законодавство і функції охорони довкілля
Розділ III. Законодавство про охорону атмосферного повітря
Розділ IV. Законодавство про охорону і раціональне використання земель
Розділ V. Законодавство про охорону і раціональне використання вод
Розділ VI. Законодавство про охорону і використання надр
Розділ VII. Законодавство про охорону і використання лісів
Розділ VIII. Законодавство про охорону і використання тваринного світу
Розділ IX. Законодавство про природно-заповідний фонд і Червону Книгу України


Екологічне законодавство України. / В.В.Костицький. - К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 1998, - 162 стор.