Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка

Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка

 

У монографії на основі дослідження особливостей перехідного періоду в історії України (1991-2003 рр.) розглядається комплекс соціально-економічних та правових проблем у сфері охорони навколишнього природного середовища. На основі аналізу змісту екологічної політики держави формулюються основні положення щодо екологічної функції держави, поняття, структура та елементи системи економічно-правового механізму охорони довкілля. Теоретично обґрунтовується сутність економічного патріотизму як основної складової сучасної національної ідеї та зміст екологічного патріотизму. Аналізуються структура, особливості та сформульована обґрунтована концепція розвитку екологічного права України ("екологічне дерево"). Висвітлюються компетенція і функції (напрями діяльності) державного апарату у сфері охорони довкілля. Досліджуються особливості реалізації економіко-правового механізму охорони довкілля за умов приватизації. Розрахована на викладачів, науковців, студентів, працівників природоохоронних органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, всіх, хто ся або безпосередньо займається природоохоронною тематикою.


ЗМІСТ


ПЕРЕДНЄ СЛОВО
ВСТУП
Глава І ЕКОЛОГІЯ
РОЗДІЛ 1   МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ)
1.1.    Розвиток філософських основ охорони довкілля: концепції та парадигми [фрагменти у форматі PDF]
1.2.    Сучасні особливості взаємодії суспільства і природи: екологічні аспекти охорони навколишнього природного середовища [фрагменти у форматі PDF]
РОЗДІЛ 2   ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЕКОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ
2.1.    Оцінка сучасного екологічного стану України: загальна характеристика
2.2.    Особливості перехідного періоду та проблеми визначення екологічної стратегії України
2.3.    Економічний патріотизм та національна ідея в системі екологічної стратегії [фрагменти у форматі PDF]
РОЗДІЛ З   ЕКОНОМЖО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
3.1.    Екологічна функція держави як форма реалізації екологічної політики в сучасних умовах [фрагменти у форматі PDF]
3.2.    Економіко-правовий механізм охорони довкілля та екологічна політика [фрагменти у форматі PDF]
Глава II ПРАВО
РОЗДІЛ 4   ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО У СИСТЕМІ ЕКОНОМІКО- ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ   
4.1.    Поняття екологічного права та концепція "екологічного дерева" [фрагменти у форматі PDF]
4.2.    Структура та завдання екологічного законодавства України [фрагменти у форматі PDF]
4.3.    Особливості конституційного регулювання охорони довкілля
4.4.    Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
РОЗДІЛ 5   ПРИРОДОРЕСУРСОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
5.1.    Законодавство про охорону атмосферного повітря
5.2.    Законодавство про охорону і раціональне використання земель
5.3.    Законодавство про охорону водних ресурсів
5.4.    Законодавство про охорону і використання надр
5.5.    Лісове законодавство України
5.6.    Законодавство про охорону рослинних ресурсів
5.7.    Законодавство про охорону тваринного світу   
РОЗДІЛ 6   ПРИРОДООХОРОННЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
6.1.    Законодавство про природно-заповідний фонд
6.2.    Законодавство про Червону книгу України
Розділ 7   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
7.1.    Економіко-правові проблеми цивільного захисту населення
7.2.    Правова охорона довкілля в містах у системі права екологічної
безпеки   
7.3.    Основні тенденції та перспективи розвитку екологічного
законодавства України
  [фрагменти у форматі PDF]
Глава III ДЕРЖАВА
РОЗДІЛ 8   ІНСТИТУЦІЙНА ОСНОВА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО
МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ

8.1.    Загальнодержавний рівень регулювання природоохоронних
відносин
8.1.1.    Верховна Рада України
8.1.2.    Президент України
8.1.3.    Кабінет Міністрів України
8.1.4.    Центральні органи виконавчої влади
8.2.    Територіальний (місцевий) рівень управління галуззю охорони
навколишнього природного середовища
8.2.1.    Органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації.
8.2.2.    Територіальні спеціально уповноважені органи управління охороною навколишнього природного середовища
8.3.    Правове регулювання участі громадськості в управлінні охороною довкілля
8.4.    Шляхи вдосконалення інституційної підсистеми економіко-правового механізму охорони довкілля
РОЗДІЛ 9   ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДСИСТЕМА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
9.1.    Екологічне програмування і планування
9.2.    Екологічний моніторинг та екологічне прогнозування
9.3.    Державний облік у галузі охорони навколишнього природного середовища
9.4.    Екологічне нормування і лімітування
9.5.    Надання дозволів у сфері охорони довкілля
9.6.    Екологічна експертиза
9.7.    Контроль і нагляд у галузі охорони довкілля
9.8.    Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
Глава IV ЕКОНОМІКА
РОЗДІЛ 10 ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЛАСНОСТІ
10.1.    Правове регулювання відносин власності на природні ресурси та шляхи його вдосконалення
10.2.    Еколого-економічні передумови та екологічні аспекти приватизації
10.3.    Правове забезпечення екологічної безпеки при приватизації та зміні власника   
10.4.    Банкрутство як правова форма пошуку ефективного власника [фрагменти у форматі PDF]
10.5.    Екологічний аудит як умова інвестиційної привабливості та ефективної приватизації [фрагменти у форматі PDF]
РОЗДІЛ 11 ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ. Екологічні фонди   
11.1.    Екологічний вексель як спосіб фінансового забезпечення охорони довкілля [фрагменти у форматі PDF]
11.2.    Проблеми запровадження та вдосконалення екологічного страхування
РОЗДІЛ 12 ЕКОЛОГІЧНІ ПОДАТКИ
12.1.    Суть і система екологічних податків [фрагменти у форматі PDF]
12.2.    Механізм встановлення та справляння плати за спеціальне використання природних ресурсів
12.3.    Збір (плата) за забруднення навколишнього природного середовища
ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 
 


Костицький В.В. Екологія    перехідного    періоду:    право,    держава,    економіка (Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні). - К., ІЗП і ПЕ, 2003. - 772 с.