Податкове право (податкова система України)

Податкове право (податкова система України)

 

Висвітлено податкові системи низки зарубіжних країн. Значну увагу приділено функціонуванню оподаткування в Україні та його вдосконаленню.
Для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство», аспірантів, викладачів вищих юридичних та економічних навчальних закладів і підприємців.

ЗмістВСТУП
Розділ 1. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА: ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ, НАУКОВІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ
Історія виникнення і становлення оподаткування
1.1.    Поняття податку, види податків, їх функції та роль
у соціально-економічних процесах
1.2.    Податкові системи зарубіжних країн
1.3.    Податкова система України
1.4.    Регулювання подвійного оподаткування
Розділ 2. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
2.1.    Загальнодержавні податки і збори
2.1.1.    Основні бюджетоутворювальні податки
2.1.2.    Екологічні податки
2.1.3.    Соціальні податки
2.1.4.    Інші податки та збори
2.2.    Місцеві податки і збори
2.3.    Спрощені системи оподаткування
Розділ 3 . НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ
ВИСНОВКИ
ГЛОСАРІЙ
ЗАКОНОДАВСТВО ТА НОРМАТИВНІ АКТИ


Податкове право (податкова система України) : навч. посіб. / В. В. Костицький, А. М. Новицький. — К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. — 400 с.  978-966-598-565-5