Судочинство в господарських судах

Судочинство в господарських судах

 

У посібнику, що є експериментальним виданням, розкрито сутність і роль господарського процесу, господарсько-процесуальних інститутів, норми яких регулюють процедурні питання та порядок вирішення спорів у господарських судах, дотримання норм щодо їх виконавчого провадження.
Зміст навчального посібника викладено в простій і доступній для сприйняття формі, є перелік рекомендованої літератури.
Видання розраховане на студентів дистанційної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів, коледжів, ліцеїв, гімназій, а також може бути корисним усім, хто цікавиться питаннями господарського процесуального права.

 

 

Судочинство в господарських судах: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Лебеденко В. І., Коніжай Р. О; За наук. ред. Костицького В. В. — К.: Університет «Україна», 2006.-176 с.