Методичні вказівки для вивчення проблем охорони навколишнього середовища

Методичні   вказівки   для   вивчення   проблем   охорони   навколишнього середовища

 

Методичні вказівки для вивчення проблем планування охорони навколишнього середовища в курсах економічних і правових дисциплін.
Укладачі: ДАНИЛОВА В. К., КОСТИЦЬКИИ В. В., МИХАИЛОВСЬКИЙ В. І,, СЕНЬКО Е. І., кандидати наук, доценти — вступ, розділ І; КОСТИЦЬКИИ В. В. — розділ II, III.
Рецензенти: канд. економічних наук, доц. ЛИСКО Л. Р., канд. юридичних наук, доц. ОГІРКО Р. С.
Рекомендовано до друку кафедрою основ культури, соціології і права (протокол № 10 від 12 червня 1990 р.).
Відповідальний   редактор   —   канд.   економічних   наук.   МАГАЗИНЩИКОВА І. П.

 

 

Методичні   вказівки   для   вивчення   проблем   охорони   навколишнього середовища в курсах економічних і правових дисциплін. – Львівський лісотехнічний інститут; Львів, 1990