Інноваційне законодавство України (повне зібрання нормативно-правових актів)

Інноваційне законодавство України (повне зібрання нормативно-правових актів)

Обґрунтовуються розробка і впровадження у практику господарювання інноваційної стратегії України, яка має стимулювати структурну перебудову вироб-ництва на основі передових світових та вітчизняних технологій. Наводиться перелік базового законодавства та програмні документи в сфері інноваційної діяльності. На підставі нормативно-правових документів висвітлюється правовий статус Української державної інноваційної компанії. Розкривається правовий режим інноваційних проектів, продуктів, продукції та порядок державної реєстрації інноваційних проектів. Значна увага приділена документам, що стосуються фінансової підтримки інноваційної діяльності, особливостей її оподаткування та міжнародного співробітництва у цій важливій сфері.
Збірник послугує працівникам держадміністрацій, депутатам усіх рівнів рад, науковцям, викладачам вузів, студентам, але перш за все особам, які займаються підприємницькою діяльністю.
У збірнику дається перелік законодавчих та нормативних актів щодо функціонування державного інноваційного фонду правонаступником якого є Українська державна інноваційна компанія. Це - закони України, постанови та розпорядження Кабінету міністрів України, листи Державної податкової адміністрації, нормативні акти Міністерства у справах науки і технологій та інших органів влади.
Збірник послугує працівникам держадміністрацій, депутатам усіх рівнів рад, науковцям, викладачам вузів, студентам та працівникам УДІК у вирішенні питань про повернення наданих раніше підприємствам коштів.

 

Інноваційне законодавство України (повне зібрання нормативно-правових актів  у   3-х  томах).   -   Інститут  законодавчих   передбачень   і   правової експертизи; Київ, 2003; (Під ред Костицького В.В. і Рижова В.Л.)