ЗАКОНИ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я

ЗАКОНИ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я

 

У збірнику систематизовані основні нормативно-правові акти, що регламентують діяльність у сфері охорони здоров'я, в Україні. Сподіваємося, що він буде доречним не тільки для юристів, медичних працівників, але й для пересічних громадян, які цікавляться проблемами правового забезпечення охорони здоров'я в Україні.

 

 

 

 

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ'Я (збірник нормативно-правових актів) /Під ред. В.Ф.Москаленка, В.В.Костицького. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. —   464 с.