Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України.

 

У виданні детально роз'яснюються норми чинного Кримінального кодексу України, наводяться приклади практичного їх застосування, окремі положення співставляються з положеннями Кримінального кодексу 1960 року. На ґрунті порівняльного аналізу складені відповідні таблиці, які разом з алфавітно-предметним покажчиком утворюють довідково-пошукову базу, що пропонується авторами вперше.
Відмінною і визначальною особливістю Коментаря є те, що з огляду на фаховий склад авторів, матеріал у ньому подається з точки зору прокурорської та судової практики у поєднанні з науковим підходом.
Коментар призначений працівникам правоохоронних органів, суддям, адвокатам, юрисконсультам, науковцям, а також аспірантам та студентам вищих навчальних закладів.

Авторський колектив:
АНДРУШКО П.П., АРСЕНЮК Т.М., АТАМАНЮК О.Г, БАНТИШЕВ О.Ф., БАХУРИНСЬКА О.О., БОГОЛЮВСЬКА Л.Б., БОРОВЕНКО В.М., БОЯРОВ В.І., БУРДОЛЬ Є.П., ВАРФОЛОМЕЄВА Т.В., ГЛУШКОВ В.О., ГОЛОМША М.Я., ГОНЧАРЕНКО В.Г., ГОНЧАРЕНКО С.В., ГОШОВСЬ-КИЙ М.І., ГУЗИР В.П., ДОБРОРЄЗ О.О., ЄВРОШНА І.В., ІЛЬКОВЕЦЬ Л.Б., КАРТАВЦЕВ В.С., КОСТИЦЬКИЙ В.В., КОСЮТА М.В., КРЮЧКОВА О.В., КУДРЯВЦЕВ В.В., ЛИСЕНКОВ С.Л., ЛИСЕНКОВА О.С., ЛИТВИН О.П., МИСЛИВИЙ В.А., МІЩЕНКО С.М., МОЙСИК В.Р., МУДРОВ А.М., ОБИХОД М.С., ОНІЩЕНКО О.М., ОРЛОВА Т.В., ПОПОВ В.І., ПРИСТАИКО В.І., ПШОНКА В.П., РУДЕНКО М.В., СЕЛІВАНОВ М.П., СКОМОРОХА В.Є., СКОПЕНКО С.Ф., СТРИЖЕВ-СЬКА А.А., ТИХИЙ В.П., ТУРКЕВИЧ І.К., ХОЧУНСЬКИЙ А.М., ХРУШІА М.С., ХРУСЛОВА Л.А., ШУМИЛО М.Є., ЯЦЕНКО В.В.


Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. — К.,  — "ФОРУМ",  2001., у 2-х ч.