Право і релігія (збірник матеріалів та нормативно-чравових актів)

Право і релігія (збірник матеріалів та нормативно-чравових актів)

 

У збірнику вміщено нормативно-правові, які регулюють правові відносини у духовній сфері життя суспільства. Це - норми Конституції України,закон України «Про свободу совісті та релігійні організації», інші закони України (про об'єднання громадян, про альтернативну (невійськову) службу),
міжнародно-правові документи.
У збірник включений проект Закону України «Про свободу совісті та релігійну діяльність», підготовлений в Інституті законодавчих передбачень іправової експертизи.
Збірник розрахований на студентів, викладачів гуманітарних та духовних вузів, широке коло зацікавлених осіб.
Збірник   підготовлено   колективом   науковців   Інституту   законодавчих передбачень і правової експертизи.

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП  
РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

- Конституція України (витяги)
- Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»
- Закон України «Про об'єднання громадян»
- Закон України «Про правонаступництво України»
- Закон України «Про власність»
- Закон України «Про благодійництво та благодійні організації»
- Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу»
РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ
- Статут Організації Об'єднаних Націй (витяги)
- Загальна декларація прав людини (витяги)
- Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (витяги
- Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин
- Конвенція про захист прав і основних свобод людини (витяги)
- Рамкова конвенція про захист національних меншин (витяги)
- Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (витяги)
- Паризька хартія для нової Європи (витяги)
- Конвенція про забезпечення прав осіб, що належать до національних меншин (витяги)
РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ
- Закон України «Про свободу віросповідання та релігійні організації» (проект)
- Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про свободу віросповідання та релігійні організації»


 

 

Право і релігія (збірник матеріалів та нормативно-чравових актів) /Під ред. В.В.Костицького. - Івано-Франківськ: ЛІК, 2000. — 116 с.