Банківська система України (кінець 1999 р. - початок 2002 р.)

Банківська система України (кінець 1999 р. - початок 2002 р.)

Аналізується банківське законодавство України кінця 1999 р. початку 2002 р. Робиться поглиблений коментар чинного Закону України "Про банки і банківську діяльності,". Розглядається сучасна банківська система України, зроблено огляд її поточного стану та фактичного стану національної економіки. Порушено питання про злиття та об'єднання банків, наводиться світовий досвід з цього питання. Досліджується роль банків у вирішенні соціальних питань у суспільстві в умовах упровадження ринкових механізмів, зокрема у запровадженні нових систем пенсійного забезпечення та страхової медицини.ЗМІСТ


І Аналіз банківського законодавства України (кінець і 1999 р. - початок 2002 р.)   
II. Банківська система України: огляд поточного стану   
III Необхідність концентрації банківського капіталу і зменшення кількості банків
ІV. Роль банків у соціальній сфері
Список посилань

 

Горбаль. В.М., Костицький В.В. Банківська система України (кінець 1999 р. - початок 2002 р.) (фінансово-правовий аспект). - К , 2002.    56 с.