Висока духовність і політична культура нації - це майбутнє України

Висока духовність і політична культура нації - це майбутнє України

 

Висвітлюються національно-історичні особливості прояву та формування глибинних духовних та суспільно-політичних сфер життя української нації. Досліджуються сутність, взаємозв'язок і взаємовплив духовної та політичної культури як важливі складові чинники стабілізації економічного розвитку держави. На прикладах інших країн розглядаються різні види політичної культури зі своїми специфічними цінностями і орієнтаціями. Розкриваються питання формування власної національної політичної еліти в Україні в умовах незалежності. Показана роль політичних партій і громадських організацій та їх вплив на зміст, характер і спрямування політичних процесів у державі, значення у цьому засобів масової інформації як важливого елемента політичної системи.
Чільне місце відведено значенню Церкви та релігійних організацій в Україні на формування і функціонування духовної та політичної культури.
Автор цілком логічно аргументує тезу про те, що для успішного формування духовності та політичної культури громадян мають бути задіяні всі державні інститути, навчальні заклади, громадські організації.

 


Костицький В.В. Висока духовність і політична культура нації - це майбутнє України. - К., 2002. - 28 с.