Місцеві Ради і раціональне природокористування

Місцеві Ради і раціональне природокористування

Узагальнено досвід роботи місцевих Рад республіки по забезпеченню охорони навколишнього середовища і раціональному використанню природних ресурсів. Висвітлюються форми цієї діяльності виконавчих комітетів, постійних комісій, відділів і управлінь, депутатського активу і громадських природоохоронних організацій. Аналізується застосування ними наданих законодавством повноважень. Пропонуються шляхи вдосконалення системи управління охороною природного середовища на місцях і пошуку нових форм залучення широких мас трудящих до участі в екологічному русі, підвищення його ефективності в умовах демократизації громадського життя і зростання ролі Рад народних депутатів у вирішенні питань розвитку підвідомчої території.
Розрахована на працівників виконавчих комітетів, депутатський актив, Держагропром, Держкомприроди, громадські природоохоронні організації, лекторів, пропагандистів та широке коло читачів.


ЗМІСТ


- Діяльність місцевих Рад народних депутатів по реалізації повноважень у галузі охорони природи і раціонального природокористування  
- Забезпечення  Радами  комплексного соціально-економічного    розвитку території і охорона природи   
- Особливості організаційної та нормотворчої діяльності Рад у галузі охорони навколишнього середовища   

 

Костицький В. В. Місцеві Ради і раціональне природокористування.— К-: Т-во «Знання» УРСР, 1989.— 48 с— (Серія 11 «Правове виховання», № 12).