Податкова система України: стан і перспективи

Податкова    система    України:    стан і перспективи

Розкривається історія виникнення оподаткування. Аналізується сучасний стан оподаткування в Україні та його система. Детально висвітлюються податок на прибуток, податок на додану вартість, акцизний збір, прибутковий податок з громадян, мито, єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України та спрощені системи оподаткування. Даються ряд напрямків удосконалення податкової системи в нашій державі.


ЗМІСТ


Історія виникнення оподаткування
Система оподаткування в Україні
Податок на прибуток
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Прибутковий податок з громадян
Мито
Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
Спрощені системи оподаткування
Напрями вдосконалення податкової системи

Костицький В. Податкова система України: стан і перспективи. - К., 2001. - 36 с.