Процеси державотворення - складові розвитку багатопартійності в Україні

Процеси державотворення - складові розвитку багатопартійності в Україні

Висвітлюються проблеми особливостей сучасного етапу державотворення в Україні, взаємовідносин і взаємодій між державою та громадським суспільством, які врегульовуються діяльністю політичних партій та громадських об'єднань. Досліджуються основні чинники новітнього періоду становлення і розвитку української багатопартійності. Розкриваються особливості організації та діяльності політичних партій на основі Конституції України та виборчого законодавства. Ґрунтовно аналізується Закон України «Про політичні партії" від 05.04.2001 р.
Автор проводить думку про недопущення можливості згортання багатопартійності, політичного плюралізму, про надання реальних і підкріплених правовими засобами рівних конкурентних шансів для партій, без яких неможливе подальше розгортання демократичних процесів і механізмів здійснення державної влади, її підконтрольності і підзвітності громадянському суспільству.
Розрахована на політична зрілих громадян, усіх, кому небайдуже подальше створення Української державності та її політичної системи.

 

Костицький В.В. Процеси державотворення - складові розвитку багатопартійності в Україні (політико-правовий аналіз) - К., 2002. - 60 с.