Інститут законодавчих передбачень та правових експертиз

Історія створення та основні напрями діяльності

    Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи засновано в червні 1997 року.
    Це одна з небагатьох юридичних установ в Україні, яка поєднує наукову діяльність із юридичною практикою, сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб. Головними напрямами діяльності інституту є; проведення науково-правових експертиз і підготовка науково-правових висновків, надання консультаційних послуг та комплексне юридичне обслуговування, надання послуг юридичного аудиту, проведення галузевих наукових досліджень, зокрема, здійснення аналізу процесів приватизації, шляхом реструктуризації підприємств, валютного регулювання та валютного контролю в банківській діяльності, правового регулювання інформаційної безпеки у сфері підприємницької діяльності, законодавства про захист прав споживачів, податкової системи України, права комунальної власності на землю, законодавства про охорону довкілля, особливостей виборчої системи та виборчого процесу в сучасній Україні, історії, філософії та теорії держави і права.

Законотворча діяльність

    Інститут є однією з перших науково-дослідних установ недержавної форми власності, яка безпосередньо бере участь у законотворчому процесі держави, сприяє усуненню суперечностей в чинному законодавстві.
    Фахівці Інституту беруть активну участь у розробці законопроектів та інших нормативно-правових актів. Зокрема, були розроблені законопроекти "Про власність", "Про захист прав власності", "Про державну підтримку малого та середнього підприємництва", "Про обмеження повноважень контролюючих органів в галузі підприємництва", "Про судовий устрій", "Про амністію", "Про порядок утримання домашніх тварин", близько десяти законопроектів із питань оподаткування, що знайшли своє відображення в процесі формування правової держави. Пропозиції Вченої ради Інституту враховано в законах України та указах Президента, зокрема з питань приватизації, регулювання підприємницької діяльності, судово-правової реформи, соціального захисту населення


Видавнича діяльність


    Працівниками Інституту підготовлено та видано близько 30 книг з юридичної, економічної, екологічної та соціальної тематики. Серед них такі, як: "Суди, в Україні", "Право і релігія", "Захист авторських і суміжних прав", "Власність - критерій свободи", "Правове регулювання інформаційної безпеки у сфері підприємницької діяльності", "Податкова системи України: стан і перспективи", "Закон захищає права споживачів", "Право комунальної власності на землю", "Економічний патріотизм як складова національної ідеї", "Поважати в людині людину", "Особливості виборчої системи та виборчого процесу в сучасній Україні: правовий аспект", "Релігія і церква в Україні: політико-правові проблеми", "Процеси державотворення - складові розвитку багатопартійності в Україні (політико правовий аналіз)", "Висока духовність і політична культура нації - це майбутнє України", "Лісове право", "Екологічне законодавство України", "Українська національна ідея: минуле і сучасне", "Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (Економіко-правовии механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні)". Інститут є співзасновником економіко-правового журналу "Малий і середній бізнес", який визнано лауреатом кращих юридичних видань в Україні у 2001 р. та внесено в перелік видань ВАКу, публікації в яких можуть враховуватися при захисті кандидатських і докторських дисертацій.

Видання інституту

- Костицький В.В. Українська національна ідея: минуле і сучасне. - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2002

- Костицький В.В. Українська жінка заслуговує кращої долі. - К., 2002. - 100 с.

- Костицький В.В., Лапечук П.І., Степаненко Л.М., Бутакова О.Ю., Плакидюк Л.О. Методичні вказівки щодо вибору та попередньої оцінки природоохоронних заходів для фінансування з державного фонду охорони навколишнього природного середовища,- К., 2003.-34 стор.

- Костицький В.В. Висока духовність і політична культура нації - це майбутнє України. - К., 2002. - 28 с.

- Костицький В.В. Закон перманентної концентрації капіталу: економічна історія та українські реалії. — К.: Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2003. - 198 с.

- Костицький В.В. Економічний патріотизм як складова національної ідеї.   -   Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2001

- Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні). - К., 2001. - 388 с.

- Костицький В.В. Екологія    перехідного    періоду:    право,    держава,    економіка (Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні). - К., ІЗП і ПЕ, 2003. - 772 с.

- Костицький В.В. Конституційна реформа в Україні: шляхи трансформації політичної системи. - К.: Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи, 2003. - С.

- Костицький В. В. Місцеві Ради і раціональне природокористування.— К-: Т-во «Знання» УРСР, 1989.— 48 с— (Серія 11 «Правове виховання», № 12)

- Костицький В.В. Охорона довкілля: економіко-правове забезпечення. - К., 2002. 52 с.

- Костицький В.В. Процеси державотворення - складові розвитку багатопартійності в Україні (політико-правовий аналіз) - К., 2002. - 60 с.

- Костицький В.В., Притика Д.М. Управління державним майном в Україні: проблеми вдосконалення законодавства. - К., 2002. - 118 С.

- Костицький В. Податкова система України: стан і перспективи. - К., 2001. - 36 с.

- Екологічне законодавство України. / В.В.Костицький. - К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 1998, - 162 стор.

- Інноваційне законодавство України (повне зібрання нормативно-правових актів у 3-х томах). - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2003; (Під ред Костицького В.В. і Рижова В.Л.)

- Організаційно-правовий механізм регулювання в галузі охорони довкілля./ В. Костицький, - К..ЗАТ "НІЧЛАВА", 1997. - 120 с.

- Мале підприємництво в Україні (збірник матеріалів). - Інститут законодавчих   передбачень і   правовоїекспертизи; Київ,  1999; (В.Костицький, А. Кінах, О.Кужель)

- Право і релігія (збірник матеріалів та нормативно-чравових актів) /Під ред. В.В.Костицького. - Івано-Франківськ: ЛІК, 2000. — 116 с.

- Осетинська Г.А., Костицький В.В. Закон захищає права споживачів. - К., 2002. - 24 с.

- Охорона здоров'я в Україні (повне зібрання нормативно-правових актів у 2-х томах). - Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи; Київ, 2002; (Під ред. В.В. Костицького та Є.М.Нейка)

Науково-експертна діяльність

    Спеціалісти Інституту надають експертну і науково-консультаційну допомогу державним органам виконавчої та законодавчої влади України, беруть участь у розробці законопроектів та проводять експертизу нормативно-правових актів на їх відповідність чинному законодавству. На замовлення державних органів влади, підприємств усіх форм власності, суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб фахівці Інституту виконують науково-правові експертизи із залученням провідних вчених-юристів України. Науково-правові експертні висновки, підготовлені працівниками Інституту, допомагають вигравати нашим клієнтам справи в судах України.

Спонсорська діяльність


    Інститут надавав спонсорську допомогу монастирю "Скит Манявський", матеріальну допомогу хворим та інвалідам з малозабезпечених сімей, проводить виплату стипендій обдарованим дітям, займається видавництвом благодійних видань. Інститут є одним із активних організаторів всеукраїнського конкурсу "Журналісти за середній клас".


Керівництво

    Голова вченої ради інституту - професор, член-кореспондент Націоанльної академії правових наук України, заслужений юрист України Василь Васильович Костицький.

Організаційна структура

    Творчий потенціал Інституту сконцентровано в наступних структурних підрозділах: відділ конституційного права і державного будівництва, відділ фінансового і адміністративного права, відділ податкового та банківського законодавства, відділ господарського права, відділ корпоративного права, відділ міжнародного публічного права, відділ міжнародного приватного права, відділ екологічного права, відділ економіко-правових проблем власності, відділ аграрного і кооперативного права, відділ земельного права і правових проблем ринку землі, відділ фінансово-економічного аналізу, відділ судової практики.


Партнерські зв’язки

    Діловими партнерами і клієнтами Інституту у різні періоди його розвитку стали: Фонд державного майна України, Відкрите акціонерне товариство "Інститут транспорту нафти", Державна корпорація промисловості будівельних матеріалів "Укрбудматеріали" та підприємства, що входять до складу корпорації, Західно-Український Комерційний Банк, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Українська спілка підприємців малого та середнього бізнесу, Міністерство охорони здоров'я України, Торговельна група "РЕНО", Українська державна інноваційна компанія, Центральна спілка споживчих товариств України "Укоопспілка", Інститут промислової власності "Укрпатент", Акціонерний комерційний банк "Укргазбанк", Державний комітет по житлово-комунальному господарству, Посольство Федеративної Республіки Німеччини та інші. У 2001 р. Інститут включено до списку адвокатських установ міста Києва, які надають юридичні консультації іноземним суб'єктам підприємництва.

Надання юридичних послуг

    Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи пропонує комплексну підтримку діяльності підприємств засобами управлінського консультування. Для Вас Інститут може:
    підготувати проект закону, Указу Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, Положень, Правил та інших відомчих нормативних актів;
    представляти Ваші інтереси в державних органах України та інших країн;
    представляти Ваші інтереси у Європейському Суді з прав людини;
    запропонувати іноземних партнерів для бізнесу або провести перевірку їх надійності.

Види юридичних послуг, що надає інститут

Правове забезпечення господарської діяльності
- створення, реєстрація, перереєстрація та ліквідація підприємств будь-яких організаційно-правових форм;
-   складання угод, контрактів та інших документів цивільно-правового характеру, правова експертиза укладених угод, участь у переговорах;
-   юридичний супровід укладення і виконання договорів оренди (лізингу);
-   претензійно-позовна робота, представництво клієнтів у судовому процесі;
-   допомога у судовому та виконавчому провадженні у спорах про кредити;
-   супровід справ про виконання рішення суду;
-   вирішення спорів щодо приватизації; V вирішення спорів щодо інтелектуальної власності;
-   вирішення спорів третейським судом, у міжнародному комерційному арбітражі;
-   розробка внутрішніх положень підприємства;
-   юридичний супровід справ про банкрутство;
-   юридичне забезпечення інноваційної діяльності;
-   інші послуги в галузі господарського та цивільного права.
Реструктуризація підприємств
-   стратегії та механізми реструктуризації;
-   вдосконалення організаційної структури управління підприємством;
-   розробка проектів фінансової реструктуризації підприємств;
- створення та налагодження системи управління дочірніми підприємствами, філіями, представництвами;
-   управлінський консалтинг;
-   практика розгляду спорів про банкрутство в господарському суді;
-   правове забезпечення управління персоналом.
Управління фінансовою діяльністю підприємства
-   аналіз та оцінка фінансового стану підприємств;
-   організація та юридичний супровід інвестиційних проектів та оцінка їх доцільності;
-   схеми податкового планування з мінімізацією податків;
-   юридичний та екологічний аудит;
-   фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства, установи, організації;
-   фінансово-економічний аналіз діяльності адміністративних одиниць (міста, села, району, області);
-   інші консультації в галузі фінансового та банківського права.
Діяльність підприємства на ринку цінних паперів, корпоративне право
-   проведення і реєстрація емісій цінних паперів підприємства;
-   дивідендна політика підприємства;
-   реорганізація акціонерних товариств, підготовка та супроводження угод із цінними паперами;
-   консультації по роботі з цінними паперами на внутрішньому та зовнішньому ринках;
-   інші послуги в галузі корпоративного права.
-   претензійно-позовна робота, представництво клієнтів у судовому процесі;
-   допомога у судовому та виконавчому провадженні у спорах про кредити;
-   супровід справ про виконання рішення суду;
-   вирішення спорів щодо приватизації;
-   вирішення спорів щодо інтелектуальної власності;
-   вирішення спорів третейським судом, у міжнародному комерційному арбітражі;
-   розробка внутрішніх положень підприємства;
-   юридичний супровід справ про банкрутство;
-   юридичне забезпечення інноваційної діяльності;
-   інші послуги в галузі господарського та цивільного права.

Адреса:
01084, м. Київ,
вул. Паторжинського 4, офіс 8,
тел. (044) 278-50-12