№ 3-4, 2011 рік

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ТА ТЕОРІЇ ПРАВА
Костицький В.В. Методологічні проблеми кодифікації екологічного законодавства
Безклубий О. Інститут застави за Третім Статутом Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського
Бирилюк О.М. Компетенція церковних судів середньовіччя щодо розгляду шлюбно-сімейних справ на Русі
Білоцерковець Н.В., Захарченко П.П. Земельне законодавство в Українській Народній Республіці та Західноукраїнській Народній Республіці – суть та причини роозбіжностей
Коморна Л. Функції систематизації екологічного законодавства України
Новицький А.М. Електронне оподаткування в загальній системі електронного урядування в Україні
ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, АДМІНІСТРАТИВНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
Антипенко І.В. Приватизація державних підприємств: досвід європейських країн
Дячук Л.В. Конкубінат у класичному римському праві (дискусійні проблеми)
Іванець М.Г. Правове закріплення проблем захисту суспільної моралі
Костицький В. Про принципи організації діяльності Національного банку України
Обрізко І.М. Проблеми юрисдикції адміністративних судів та принцип спеціалізації у системі судочинства
Попко В.В. Правове регулювання співробітництва України з Європейським Союзом у сфері торгівлі товарами
Радишевська О.Р. Спрощені системи оподаткування фізичних осіб-підприємців (за законодавством Республіки Польща)
Шереметьєва О.Ю. Правове регулювання та правове управління валютними ризиками: поняття і основні критерії розмежування
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ПРИРОДООХОРОННОГО ПРАВА
Григорович Р. Поняття та види господарської діяльності, пов’язані з використанням води
Ковальська М. Екологічні правовідносини як предмет регулювання екологічного права
Корнєєв Ю.В. Особливості юридичної відповідальності за екологічні правопорушення на залізничному транспорті
Корнєєва К.Ю. Визначення та склад земель лісогосподарського призначення
Лапечук П.І., Кочин В.В. Місце природоохоронних громадських організацій серед непідприємницьких товариств
Ткаченко О. Суб'єкти владних повноважень у захисті прав природокористувачів
Шкімба О. Поняття джерел екологічного права України
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ
Жук Л.А., Неживець О. М. Зайнятість засуджених та її удосконалення в умовах трансформації ринкової економіки
Коротун В.І. Напрями модернізації системи адміністрування акцизів в україні
Петрашко Л.П., Швед Ю.В. АСЕАН в умовах глобальної фінансово-економічної кризи: курс на поглиблення економічної інтеграції
РЕЦЕНЗІЯ на навчальний посібник «Повітряне право України»

 

Завантажити у форматі PDF