№ 1-2, 2011 рік

ЗМІСТ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВА
Костицький В.В., Гетьман А.П. Екологічні права громадян як основа конституційного закріплення екологічної функції держави
Теплюк М.О. До питання про дію закону в контексті дії права 
Бобровник С.В. Аспекти прояву компромісу та конфлікту в процесі виконання зобов’язань у сфері права
Брижко В. До питання подальшого упорядкування суспільних відносин у інформаційній сфері
Джундієт В.С. Роль російського царизму у розробці і проведенні реформ в Україні у другій половині ХІХ ст.
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Головкін О.В. Форми та методи наглядової діяльності органів прокуратури України у сфері охорони довкілля
Ігонін Р.В. Інституційна еволюція організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції (від проголошення незалежності України по сьогоднішній час)
Костицька І.О. Теоретико-правовий аналіз змісту поняття «статус народного депутата України»
Новицька Н.Б. Система органів держави як суб’єктів нагляду і контролю у сфері захисту суспільної моралі
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
Боярська З.І. Екологічні правопорушення при експлуатації повітряного простору
Захарченко П.П., Мангер В.М. Діяльність органів МВС у сфері попередження порушень земельного законодавства у середині ХІХ ст. (на прикладі українських губерній)
Корнєєв Ю.В. Поняття, ознаки та теоретичні засади екологічної безпеки водного транспорту
Ткаченко О. Історико-правові аспекти сучасного розуміння захисту прав громадян на використання природних ресурсів
Хом’яченко С.І. Правова природа юридичної відповідальності за екологічні правопорушення на повітряному транспорті
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Антипенко І.В. Особливості правової періодизації процесів приватизації в Україні
Григорович Р.В. Поняття та види господарської діяльності, пов’язані з використанням води
Митюк А.М., Хом’яченко С.І. Земельні аукціони в Україні – одна із форм ринку землі несільськогосподарського призначення
Новицький А.М. Перспектива електронної податкової звітності: правовий аспект
Теремцова Н.В. Правові засади порядку розгляду проекту бюджету в Україні та у країнах із розвиненою економікою (порівняльний аналіз)
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
Корнєєва К.Ю. Міжнародна діяльність України у сфері лісового господарства
Попко В.В. Правове регулювання торговельних відносин у європейському співтоваристві
Попович А.І. Еколо–правові та економічні передумови європейської інтеграції України
Субіна О.О. Міжнародні конкурентні переваги вищих навчальних закладів
ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Козирєва В.П. Гаврилішин А.П. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів
Сєрая О.О.Щодо визначення правочинів, які порушують публічний порядок

 

Завантажити у форматі PDF