№ 5-6, 2002 рік

МОЧЕРНИЙ С. Підприємство як суб’єкт економічної системи
ДРЕВАЛЬ Ю. Парадокси парламентаризму: характер та своєрі-дність системи представницької демократії
СТОРОЖУК О. Концептуальні основи соціально-орієнтованої ринкової економіки
ГРОЗІЦЬКИЙ Л. Приватизаційний процес в Україні
МАДІССОН В. Соціальна зумовленість правотворчого процесу: до визначення предмета соціології приватного права
БАКАЛІНСЬКА О. Конкурентне законодавство і право: пробле-ми теорії


Завантажити у форматі PDF