Журнал

«МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС (ПРАВО, ДЕРЖАВА, ЕКОНОМІКА)»

Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького
Юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Українська спілка підприємців малого та середнього бізнесу
Адвокатське об’єднання “Василь Костицький і Партнери”
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва
Академії правових наук України

Номери журналу:

Бібліотека журналу

Співзасновники журналу
Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Українська спілка підприємців малого та середнього бізнесу
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України

Рада співзасновників:
І.С. Гриценко, І.О. Костицька, О.М. Чебеняк, О.Д. Крупчан. Ю.С.Шемшученко

Редакційна колегія:

І.А. Безклубий, О.Г.Білоус, З.С. Варналій, О.В.Власенко, М.К. Галянтич, А.Й. Осетинський, С.О.Гудзинський, В.М. Горбаль, П.П. Захарченко,  В.М.Кампо, М.М.Клеменюк, С.В. Ківалов, О.В.Кужель, С.В.Лінецький, А.С.Лисицький, В.В.Луць, П.Міщенко, В.П.Нагребельний, Ю.В. Ніколаєнко, А.М. Новицький, А.С.Полешко, Д.М. Притика, М.Я. Сегай, А.О. Селіванов, В.І. Семчик, І.М.Сопілко, Б.Футей (США), О.В.Шуба, В.Д.Швець


Відповідальний секретар редакції

Реєстраційне  свідоцтво КВ№11591 -4631ІР видане  Міністерством  юстиції України 02.08.2006.
 

Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи

01034, м. Київ, вул. Паторжинського, 4, оф. 8,тел./факс 228-5012
e-mail: j_msb@ua.fm, j_msb@ukr.net